Advisering om prisforhøjelser pr. 1. august 2020

Spredning af Covid-19 over hele verden påvirker i høj grad efterspørgslen og prisbilledet på dele af vores sortiment af personlige værnemidler og hygiejneprodukter. Regeringer og myndigheder arbejder hårdt for at minimere smittespredningen i de respektive lande. Som grossist følger vi udviklingen tæt for at beskytte vores medarbejdere, kunder og drift.

De vigtigste grunde til prisjusteringen er følgende:

  Øgede råmaterialer og produktionsomkostninger
  Markant efterspørgsel på verdensmarkedet
  Covid-19 komplicerer al produktion og øger omkostningerne ved transport og distribution


Denne prisforhøjelse gælder ikke kopipapir og grafiske produkter.

Vi arbejder konstant med målet om at minimere omkostningerne for vores kunder så meget som muligt, men disse ekstraordinære omkostninger, primært relateret til Covid-19-situationen, betyder, at vi ikke fuldt ud kan absorbere de omkostningsstigninger, vi har lidt.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.