SCALDIA en het milieu

Toegewijd aan het milieu en aan duurzaamheid
U vindt bij ons het product- en serviceniveau dat het best beantwoordt aan de functionele, kwalitatieve en duurzame noden van onze klanten. Het productassortiment wordt voortdurend aangepast om de beste opties voor onze klanten te verzekeren. Bovendien stellen we strenge milieu-eisen en – criteria aan onze geselecteerde leveranciers en producten.

Met onze bedrijfswijde duurzaamheidsstrategie zetten we standaarden in functie van een duurzame interactie met het milieu. We streven door middel van een voortdurende verbetering naar een minimale impact op het milieu en het vermijden van een negatieve invloed op onze omgeving. Bovendien speelt duurzaamheid een grote rol doorheen onze waardeketen. Van onze leveranciers en partners verwachten we dat ze zich aanpassen aan onze duurzaamheidsvisie en we vragen van onze leveranciers dat ze zich ervan verzekeren dat hun grondstoffen, producten en diensten voldoen aan de milieuvereisten.

Duurzaamheid: een wezenlijk deel van onze identiteit
Door een hechte en steeds ontwikkelende samenwerking met geselecteerde partners kunnen we voldoen aan onze vereisten en die van onze klanten. Een doorgedreven inzicht in de invloed die milieukwesties hebben op onze klanten en leveranciers stelt ons in staat om waardevolle relaties te ontwikkelen. Voldoen aan relevante wetgeving en andere vereisten is voor ons een evidentie.

De zorg voor het milieu was al een ruime tijd een basis voor wat we doen en hoe we werken. SCALDIA is  FSC®  en  PEFC™  gecertificeerd en biedt u een breed assortiment van papierkwaliteiten met verschillende milieulabels.