Industrikombi

Kan användas på målade ytor och aluminium. Rengör och avfettar ytor med beläggningar av olja, asfalt, sot och metalloxider.

Artikel Kvantitet
Pris
2019770
Rengöringsmedel Industrikombi, 5 lit 5 lit, lågskummande, för kombimask.
Ej möjlig