Ett urval av produkter inom Skumdämpare

Damty skumdämpare

Avsedd för dämpning av skumbildning i smutsvattentankar på kombiskurmaskiner, vattensugare, mattvättaggregat och i diskmaskiner vid avkalkning.

Defoam VB2 skumdämpare

Defoam är en högkoncentrerad tensidbaserad flytande skumdämpare för användningstemperaturer över 45°C. Defoam är lämpligt för att kontrollera skum vid en hel mängd applikationer inkluderande flasksköljning, CIP, backdiskar och tunneldiskar. Defoam baserar sig på en tensid-teknologi som kan förbättra vätningen och genomträngningsförmågan under rengöringsprocessen.

Perform Anti-Skum

Perform Anti-Skum är ett kraftigt skumdämpande medel. Används i smutsvattentanken på skurmaskiner och mattvättar vid risk för översvämning.

 

Skumdämpare Delete

För skumdämpning i smutsvattentankar i bl a kombiskurmaskiner.

Skumdämpare KBM Antifoam

Skumdämpningsmedel för vattenlösningar, dämpar effektivt skumbildning i smutsvattentanken.

Skumdämpare Kiilto

Används för att förhindra rengöringslösningar från att skumma för mycket. Minskar effektivt mängden skum, vilket reducerar mängden extraarbete och förhindrar driftstörningar på maskiner. pH ca 7,5.