Abri San Air Plus

Kroppsformat skydd för dropp-,lätt-, medel- och tung inkontinens. Andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material för att förhindra hudirritationer. Superabsorbent som minskar risken för oönskad lukt. Skydden skålformas med hjälp av längsgående resårer och har stående läckagebarriärer. Nummer och färgmarkering gör det lätt att skilja storlekarna åt.

Artikel Kvantitet
Pris
2017768
Inkoskydd Abri-San 1A
Ej möjlig
 
2107673
Abena Light Ultra Mini 0 82x206 mm
Ej möjlig
 
580301
Inkoskydd Abri-San Air Plus Mono 1 dropp och lätt
Ej möjlig
 
580302
Inkoskydd Abri-San Air Plus Micro 2 dropp och lätt
Ej möjlig
 
580304
Inkoskydd Abri-San Air Plus Normal 4, dropp och lätt
Ej möjlig
 
580340
Inkoskydd Abri-San Air Plus Midi 5 medel och tung
Ej möjlig
 
580341
Inkoskydd Abri-San Air Plus Plus 6 medel och tung
Ej möjlig
 
580342
Inkoskydd Abri-San Air Plus Super 7 medel och tung
Ej möjlig
 
580343
Inkoskydd Abri-San Air Plus Super Maxi 8, medel och tung
Ej möjlig
 
580344
Inkoskydd Abri-San Air Plus Forte 9 medel och tung
Ej möjlig
 
580345
Inkoskydd Abri-San Air Plus Extra 10, medel och tung
Ej möjlig
 
580346
Inkoskydd Abri-San Air Plus X-Plus 11, medel och tung
Ej möjlig