Ett urval av produkter inom Brännskador

Burn Gel Spray 100ml Cederroth 51011005

Cederroth Burn Gel ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Fungerar som en tillfälligt skyddande barriär som kyler och lugnar huden och därmed minskar smärtan. Miljövänlig drivgas: nitrogen. Innehåller konserveringsmedel. Vattenbaserad gel för mindre brännskador, skållningar och solsvedar Innehåller 100 ml Enkel att applicera (gel i en aerosolflaska) Kan användas flera gånger Refill till Cederroth First Aid & Burn Station

Gel Kalciumglukonat

Kalciumglukonat används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid akut exponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Behandlingen syftar primärt till att tillföra kroppen extra kalcium för att motverka den obalans som uppstår då fluoridjoner tränger in i kroppen och binder till sig kroppens eget kalcium. OBS: Endast för utvärtes bruk, får ej användas i ögon. Avsedd för behandling av mindre skada orsakad av Fluorvätesyra, av storleken av en handflata (ca 1% av kroppsytan) Kalciumglukonat gel 2.5% Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum Kan monteras i Hexafluorine® Sköljstation som ett komplement