Ecolab Toprinse Jet HD Torkmedel

Torkmedel Toprinse Jet HD, 5 l

Artikelnummer: 2016491

Ecolab

TOPRINSE JET HD är ett surt ytavspännande torkmedel. Ger god avrinning och därmed en snabb och fläckfri självtorkning av diskgodset. Rekommenderas för användning i hårt vatten.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.