Nordex Biobact Scent Luktförbättrare

Välj attribut för att visa artikelnummer

Nordex

Effektiv luktbekämpning. Bryter ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m.) genom en avancerad kombination av kemi och bakterier. Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar.

Volym

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.