Avloppsrengöring Nu-Drain

Sanitetsrengöring NuDrain, 5 lit

Artikelnummer: 2044732

Nu-Drain är en bioteknisk underhållsprodukt för fettavskiljare och avlopp. Den innehåller en aktiv bakterieflora som biologiskt bryter ner fett och organiskt material. Det minskar dålig lukt och frekvensen av urpumpningar.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.