KBM Lifeclean Ytdesinfektion

Välj attribut för att visa artikelnummer

KBM Professional

KBM Lifeclean ytdesinfektion är ett världsunikt, patenterat desinfektionsmedel som eliminerar dödliga sporer, virus och multiresistenta bakterier. Ytterst miljövänligt vattenbaserat alternativ. Utmärkt för daglig användning på ytor så som golv, väggar, bord, handtag, sanitet m.m. Mycket användarvänlig då lösningen är färdig att användas och kan hanteras utan skyddsutrustning. KBM Disinfection är ett säkert alternativ för framtiden då den inte utvecklar resistenta bakterier.

Volym

Liknande artiklar

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.