Oxivir Spill kit

Saneringskit Oxivir, spray

Artikelnummer: 2070596

Infektionsförebyggande nödhjälpskit för att kunna isolera, ta bort och desinficera efter spillda kroppsvätskor säkert, snabbt och enkelt, när som helst.

EAN: 7615400167883

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.