Profore Kompressionsbinda

Kompressionsbinda Profore, 18-25 cm

Artikelnummer: 2024673

PROFORE är ett kompressionsbandagesystem i flera lager som utvecklats för att applicera en ihållande graderad kompression vid behandling av venösa bensår och andra associerade tillstånd. PROFORE ger ett tryck på ca 40 mmHg i ankelhöjd och avtagande tryck på 20 mmHg i knähöjd. Innehåller: PROFORE WCL sterilt sårkontaktlager, PROFORE-1 absorberande polstringslager, PROFORE-2 lätt formbart bandage, PROFORE-3 lätt kompressionsbandage och PROFORE-4 flexibelt kohesivt bandage.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.