På måndag blir SCALDIA ett eget aktiebolag

Genom omstrukturering i Optigroup koncernen kommer återförsäljarverksamheten i Papyrus Sverige AB, org.nr 556914-6730, att överlåtas till ett annat bolag inom koncernen, Scaldia AB, org.nr 559080-4174. Överlåtelsen planeras till den 3 december 2018 och kommer att innebära att Scaldia AB blir er nya avtalspart. Orders lagda innan den 3 december kommer färdiglevereras av Papyrus Sverige AB även om leveransen är i december.

Från och med den 3 december 2018 börjar nya företagsuppgifter för Scaldia AB att gälla.

SCALDIA AB
Företagsuppgifter från och med 3 december 2018:
Box 1004
S-431 26 MÖLNDAL
Tel +46 (0)1051-75 000
www.scaldia.com
info.se@scaldia.com
order.se@scaldia.com

Org.nr: 559080-4174

Bank: Danske Bank
Konto: 1241-0144411
Bankgiro 5282-2582
BIC: DABASESX
IBAN: SE89 1200 0000 0124 1014 4411
Vat.No. SE559080417401
Styrelsens säte är Mölndal
Innehar F-skattebevis


Det är vår förhoppning att detta inte ska medföra några olägenheter för er och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Vänligen kontakta undertecknad alt din säljare om ni har några frågor med anledning av den planerade omstruktureringen.


Med vänliga hälsningar

Ola Rosquist
Head of SCALDIA Scandinavia
ola.rosquist@scaldia.com
Telefon 0708 581 466

Nyheter från SCALDIA

Visa alla nyheter