Leveranser påverkas av coronavirus

På grund av coronaviruset har ett stort antal skyddsprodukter och desinfektionsartiklar tagit slut. När, om och hur mycket vi får levererat av dessa produkter från våra producenter/leverantörer är väldigt osäkert.

Detta beror på bland annat exportförbud, ingredienser som tagit slut för att producera nya produkter, fabriker som har tillfälligt produktionsstopp men framför allt på grund av en enorm efterfrågan i hela världen. En del av våra leverantörer har tyvärr meddelat att vår kvot för 2020 redan är slut, vilket innebär att vi inte kommer få fler leveranser av dessa produkter i år.

Utöver detta har vi även utmaningar med att ersätta olika typer av produkter som våra leverantörer i sin tur inte kan leverera. Det gör att vi behöver korrigera order vilket tyvärr i sin tur kan leda till efterföljande förseningar.

Det innebär också att vi inte kan fullfölja leveranser av en del inneliggande order under överskådlig tid och dessa order kommer därför annulleras.

Se dokument över vilka produkter som är mest påverkade i nuläget.