Avisering om prisjustering på grafiska produkter inklusive kontorspapper per 20 sept 2021

Bäste kund,

På grund av ökad global efterfrågan, fortsatt stigande råvaru- samt produktions- och transport­kostnader har våra grafiska leverantörer aviserat oss en prishöjning. Under de senaste 12 till 18 månaderna har det skett markanta förändringar i pappersproduktionsledet, där man stängt ner ca 1,6 miljoner ton producerat papper. Det får nu en tydlig effekt när efterfrågan fortsätter att kraftigt peka uppåt i Europa och ger oss ett nuläge med ökande priser och förlängda leveranstider.

Scaldia arbetar ständigt med att i möjligaste mån minimera effekten, men vi kan tyvärr inte fullt ut absorbera de kostnadsökningar vi har drabbats av.

Mot bakgrund av detta tvingas vi justera priserna för leveranser fr.o.m 20.e sept 2021* inom följande produktkategorier:

  • Kontorspapper                           6-10%
  • Tissue**                                       7-9%
  • Övriga grafiska produkter         5-15%                    

* Vi lever självklart upp till de avtal vi har med just dig som kund och som kanske stipulerar andra tidpunkter och åtaganden för prisjusteringar.
** Prisjusteringen gäller handdukar, toalettpapper, servetter, tvål, avtorkningspapper och rengöringsdukar, dispensers och tillbehör.

Uppdaterade allmänna villkor hittar du här.

Om du har frågor, eller behöver ytterligare information, är du välkommen att kontakta din kontaktperson hos oss på Scaldia.


Med vänliga hälsningar

Hans Ekelund
Sales Director SCALDIA & Papyrus Scandinavia
hans.ekelund@scaldia.com
Telefon +46 (0)761 295 080