Miljö

SCALDIA är FSC®- och PEFC-certifierad och distribuerar ett brett sortiment av produkter som uppfyller kraven i olika miljöprogram.

                 

 

FSC®-certifikat

PEFC-certifikat
 

Vad är FSC?
FSC® (Forest Stewardship Council®) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För att ett papper ska kunna FSC-certifieras krävs att det, helt eller delvis, tillverkas av massa från FSC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har FSC CoC-certifikat.

Vad är PEFC?
PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en annan certifiering av skogsbruk som styrs enbart av skogsföretagen. Man verkar för ett uthålligt skogsbruk med god naturanpassning och stödjer användning av trä – ett förnyelsebart och miljövänligt material – för olika typer av produkter. För att ett papper ska kunna PEFC-certifieras krävs att det tillverkas av massa från PEFC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har PEFC CoC-certifikat.
 

Länkar till information om miljömärkningar och logolicenser:

www.fsc.org/se

www.pefc.se

www.svanen.se

Informationssida om Inspected paper

Nyheter från SCALDIA

Visa alla nyheter