Kvalitets- og miljøpolitik

Vi er leverandør af værdiskabende løsninger inden for personlig sikkerhed, emballageløsninger og forbrugsvarer til industrien, servicevirksomheder, forhandlere og den offentlige sektor samt af et bredt grafisk sortiment og print- og præsentationsløsninger til trykkeribranchen.

Ved at analysere kundernes behov og krav udvikler vi løbende vores drift og forretningsforbindelser. I vores bestræbelser på at understøtte bæredygtig udvikling søger vi kontinuerligt efter og udvikler nye metoder, produkter og effektive logistiske løsninger, der har så lidt miljøpåvirkning som muligt. Med høj tilgængelighed og en rådgivende rolle tilbyder vi løsninger af den rigtige kvalitet.

Kvalitet og miljøarbejde er integrerede dele af vores organisation. Et tæt, gensidigt udviklingssamarbejde med nøje udvalgte leverandører hjælper os med at imødekomme vores egne og vores kunders krav. Med godt kendskab til miljøproblemer, og hvordan de påvirker vores kunder og leverandører, skaber vi merværdi i vores forretningsforbindelser, samtidig med at energiforbruget og ressourceforbruget reduceres. Vi bestræber os løbende på at udvikle og forbedre medarbejdernes kompetence og fremme deres engagement.

Overholdelse af gældende lovgivning, forskrifter og andre krav er en naturlig del af alt, hvad vi gør.