Suma Drain GTS1

Suma Drain GTS1 er et flydende, højkoncentreret biologisk fedtnedbrydningsmiddel, der er specielt beregnet til nedbrydning af fedt i fedtudskillere, afløb og gulvbrønde. Produktet indeholder en høj koncentration af mikroorganismer i sporeform, som effektivt nedbryder organisk affald.

Artikel Kvantum
Pris
532038
All purpose cleaning Suma Drain
Ikke mulig