Hypofoam VF6

Stærkt klorholdigt skumrengøringsmiddel. pH 12 brugsopløsning. pH 14 konc. Stærkt ætsende. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Artikel Kvantum
Pris
532027
Köksrengöring Hypofoam VF6
Ikke mulig