Neusan

Lavtskummende og neutralt middel, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Til svømme- og badebassiner, pools etc. Opløser effektivt hud- og smudsaflejringer samt lettere kalkbelægninger i en og samme arbejdsgang. Reagerer ikke på klor og påvirker ikke vandets klor- og pH-værdi. Klordoseringen, pH-måleudstyr og filtrets funktion påvirkes ikke. Anvendes til både manuel og maskinel rengøring.

Artikel Kvantum
Pris
2003658
Pool rengøringsmiddel Neusan 5 liter
Ikke mulig