Polyethylensække, risikoaffald

Sække på rulle til risikoaffald eller risikovasketøj, fremstillet af LLD-polyethylen. Gule med sort tryk "Risikoaffald" eller "Risikovasketøj".

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.