Spännen metall

Välj attribut för att visa artikelnummer

Metallplomber för användning till PP- och PET-band. Användes tillsammans med kombisträckare.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.